Rapportera Allvarlig Olycka

Ansvarig tävlingsledare/supervisor/domare fyller i rapport om allvarlig olycka per skadad förare.
  • Personuppgifter
  • Kontaktuppgifter till förare eller förarens kontaktperson
Välj den persons uppgifter som Svemo kansli kan ta kontakt med. Det kan vara föraren själv, föräldrar/vårdnadshavare eller annan person.
  • Skadeinformation
Välj de alternativ som passar in med förarens befarade skador
  • Omständigheter för olyckan
  • Kontaktuppgifter till dig som rapporterar