Rapportera Allvarlig Olycka

Ansvarig Tävlingsledare/Supervisor/Domare fyller i rapport om allvarlig olycka, en per skadad förare.
  • Personuppgifter
  • Kontaktuppgifter till förare eller förarens kontaktperson
Välj den persons uppgifter som Svemo kansli kan ta kontakt med. Det kan vara föraren själv, föräldrar/vårdnadshavare eller annan person.
  • Skadeinformation
Välj de alternativ som passar in med förarens befarade skador
  • Omständigheter för olyckan
  • Kontaktuppgifter till dig som rapporterar